Cieszymy się, że Straż Miejska Wrocławia będzie z nami już kolejny raz. Funkcjonariusze pobiegną z psiakami z Wrocławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i będą zachęcać do ich adopcji.
☑️ Straż Miejska jako nasz tegoroczny Partner zaprezentuje Patrol Konny, który będzie z nami od godziny 12:30
☑️ Przy namiocie Straży Miejskiej obecny będzie terenowy pojazd oznakowany, w którym najmłodsi – ale nie tylko – będą mogli wykonać stylizowane zdjęcia
☑️ Dla dzieci Straż Miejska przygotowała kolorowanki i ekologiczne materiały informacyjne. Każdy „Mały strażnik” otrzyma odblask, by zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.
☑️ Będzie można otrzymać również cenne informacje i pozyskać praktyczne umiejętności związane z udzieleniem pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, w czym pomogą zajęcia praktyczne na fantomie zwierzęcym.
 
Zapraszamy!