Olga aktualnie jest studentką fizjoterapii, silnie zaangażowaną w pomoc zwierzętom od wielu lat. Pracuje jako wolontariusz w Małopolskiej Organizacji na Rzecz Natury w Krakowie. Na codzień pomaga psom wyjść na prostą z ich najtrudniejszych problemów behawioralnych i znaleźć kochające domy. Cały czas chce rozwijać swoją wiedzę przez uczęszczanie na różne kursy m.in. :
Podstawy zoopsychologii oraz postępowanie w zaburzeniach zachowania związanych z lękiem u psów i kotów, kurs pierwszej pomocy i prewencji przedweterynaryjnej organizowany przez Amerykańską firmę Pet Emergency Education, która zajmuje się szkoleniem i wydawaniem certyfikatów dla pełnoprawnych ratowników weterynaryjnych.
W strefie ekspertów będzie można posłuchać o resuscytacji zwierząt, postępowaniu w sytuacji poparzeń i odmrożeń, a także o ukąszeniach, zadławieniach i zabezpieczaniu zwierzęcia po wypadku komunikacyjnym.